Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása VP2-4.1.8-21

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére a kertészeti tevékenység és a szántóföldi növénytermesztés fejlesztését szolgáló beruházások támogatására.
A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a mezőgazdasági üzemek versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket maximum 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:
 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok
eléréséhez;
 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Leave a Reply