Újabb vállalkozásfejlesztési pályázatok jelentek meg! Nyomtat

informatika Újabb vállalkozásfejlesztési pályázatok jelentek meg!

  • A „Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása – informatikai fejlesztések” című felhívás a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében jelenik meg júliusi beadással. A kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének erősítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén. Támogathatók továbbá a modern vállalat irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs fejlesztések is.
  • A „Környezeti célú fejlesztések” című felhívás célja, hogy a vállalkozások technológiai fejlesztéseik által közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az energia-, víz-, és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a hulladéktermelés és egyéb káros kibocsátások mennyiségét és veszélyességét. A támogatás ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a környezetvédelmi szemléletmód, a fenntarthatóság figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a vállalkozások működési, termelési döntéseibe. A projektötletek benyújtására 2011. július 1-től 2012. december 31-ig van lehetőség.
  • A „Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása”, konstrukció által lehetőség nyílik olyan alkalmazás-szolgáltató központok létrehozására, melyek professzionális informatikai alkalmazásokat, mint szolgáltatást nyújtanak (Software as a Service, SaaS) kis- és középvállalatok számára. Ezzel elérhetővé válik a KKV szektor számára, hogy működésüket, külső és belső folyamataikat olyan informatikai alkalmazásokkal támogassák, melyeket saját beruházásból nem, vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani. Így növekszik a szolgáltatást igénybe vevő KKV-k hatékonysága, bruttó hozzáadott érték termelő képessége.
  • A „Telephelyfejlesztés” című felhívás, melynek célja, hogy a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület létesítésére, épületgépészeti beruházások végrehajtására, meglévő épületek átalakítására, bővítésére, korszerűsítésére, helyreállítására, az alkalmazottak számának növelésére a hét régióban összesen 27 milliárd Ft keretösszeg erejéig biztosít támogatást.